Högs socken - Vår hembygd


Letar man efter Hög i kartbokens register hittar man ett flertal alternativ, men vårt Hög ligger i nordöstra Hälsingland, Gävleborgs län. Vi tillhör landsdelen Norrland men trots det bor vi på Sveriges södra halva.

Fram till 1952 var Hög en egen kommun, men slogs då ihop med den intilliggande och större kommunen Forsa. År 1971 då den stora kommunsammanslagningen genomfördes i hela landet, fick Forsa kommun tillsammans med Delsbo, Bjuråkers, Iggesunds och Hudiksvalls kommuner bilda en storkommun - Hudiksvalls kommun. Efter det att postkontoret lades ner 19XX är Hög i den nuvarande byråkratin endast namnet på en av församlingarna i kommunen. För oss med någon anknytning till Hög är det något mycket mer...

Hamnplats

Om man går tillbaka till vår tideräknings början, innan landhöjningen förvandlat Högs dalgång till bördig jordbruksbygd, var Hög en betydande centralort. Inte långt ifrån den plats där kyrkan är belägen fanns en naturlig hamnplats, dit man kunde komma sjövägen både från havet och inifrån landet där stordelen av den nuvarande Dellenbygden låg under vatten.

Kungsgård

Gravhögar

I Hög finns ovanligt många gravhögar, ett flertal av dem tämligen stora. Den största kallas Kungshögen och finns vid prästgården i nordostlig riktning. Den mäter 30 meter i diameter och är ca 5 meter hög. Många av gravhögarna har tyvärr förstörts av olika anledningar, de kan ha varit i vägen för någon byggnation eller om en hög var i närheten av ett bostadshus var det praktiskt att gräva sig in från sidan och inreda högen som jordkällare!

De högar som grävts ut i annat syfte, det historiskt vetenskapliga, har visat att gravsättningarna härrör från åren mellan 200-400 e Kr, alltså några hundra år äldre än de stora högarna vid Gamla Uppsala. Andra fynd visar att man mycket tidigt hade förbindelser med avlägsna länder.

Jordbruk

Hög är en utpräglad och bördig jordbruksbygd, men de bönder som kan försörja sin familj på jordbruket är idag lätträknade. Det finns ett par bönder som har slagit sig på stordrift och som fortfarande levererar mjölk till mejeriet. Dessa bönder har köpt in eller arrenderar andra fastigheter där tidigare ägare lagt ner jordbruksverksamheten.

Några bönder som slutat med djur men vill fortsätta att bruka jorden, har i stället satsat på potatisodling med lyckat resultat (frånsett regnsommaren år 2000).

Industrier och övriga företag

Den i särklass största industrin inom socknens gränser är Råsjö Kross AB, ett företag i grus- och betongbranschen. Du kan sjäv läsa mer om företaget på deras egen hemsida: www.rasjokross.se

Under rubriken industrier får vi även nämna en av de ovanstående potatisodlarna. Anderssons Potatis använder stora arealer av socknens åkermark för odling av potatis men köper också in partier från andra håll och fungerar således som grossist inom branschen. Företaget har även förädling av varan i form av tvättning eller skalning.

De två livsmedelsaffärer som fanns i socknen för tiotalet år sedan är borta, men vi har kvar bensinmacken där man även kan köpa en del mat och andra dagligvaror. Verkstad finns i anslutning till macken.

Skola

Den gamla skolan från 1850 finns fortfarande kvar i drift. En omfattande tillbyggnad kunde tas i bruk i början av 1990-talet. Lärare och elever fick ljusa, luftiga och funktionsenliga lokaler att vistas i. En välkommen nyhet var den kombinerade aulan och biblioteket som flitigt nyttjas i olika sammanhang. Det som har stått på önskelistan under många årtionden men som fortfarande saknas är en gymnastiksal.

Skolan är vackert belägen på en höjd med gäsmattor och äppelträd i sydsluttning. Och lyckliga är våra barn som har skogen och ett elljusspår strax bakom skolan. En grusplan som det spelas fotboll och brännboll på blir vintertid spolad till isbana.

Till och med årskurs 6 får barnen gå i Edsta skola, därefter blir det Hudiksvall. Elevantalet i Hög ligger på ca 60-70 och skolan bedrivs i så kallad B-form.

Fäbodar

Det finns sex bebyggda fäbodar (vallar) i området som räknas som Högs-vallar, vilket menas att de ursprungligen tillhört bönder inom Högs socken. På 1880-talet fanns sammanlagt 58 vallstugor och nästan alla finns bevarade trots att den egentliga valldriften lades ner för många år sedan. Det kan ha en viss betydelse att vallarna ligger ganska nära sina stamhemman och det finns vägar som gör att det är lätt att ta sig dit.

En av vallarna, Hjortstavallen, har under de senaste åren genomgått en rejäl fövandling. Renoveringen, som fortfarande pågår, består i att rusta stugor och ladugårdar mm till originalskick. TV-antenner har tagits bort från skorstenarna, solceller från väggarna och plåttaken har bytts ut mot spån. Och som kronan på verket bedrivs valldrift med kor, kalvar, får och getter.

Kyrka

Högs kyrka sägs ha blivit grundlagd på 1100-talet men det finns källor som hävdar att den äldsta kyrkan härrör från tidigt 1000-tal. Kyrkans nuvarande utformning tillkom genom en stor ombyggnad 1702-03. En av de äldsta inventarierna i kyrkan är dopfunten från slutet av 1100-talet. Den är huggen i gotländsk sandsten och smyckad av romerska reliefer.

Högs kyrka har inget klocktorn men det finns en mäktig klockstpel byggd 1792 väster om kyrkan. Den är spånklädd med åttakantig sockel och en lökkupol med spira upptill. Stapeln har en liten klocka från 1752 och en stor klocka från 1824. Enligt medeltida tradition klämtar storklockan nio slag morgon och kväll.

Det finns tre ingångar till kyrkogården. Den östra ingången ligger bredvid en gammal stigport som hålles stängd. Stigporten används dock en gång per år och det är när konfirmanderna tågar från prästgården och till kyrkan. Vid den västra ingången står två runstenar från 1000-talet, varav den ena stenen har sk hälsingerunor.

Sankt Lars är Högs skyddshelgon och till hans ära är kyrkan vigd enligt avlatsbreven.

Här finns några bilder från omgivningarna


Sidan uppdaterad 2009-06-08
© Högs Sockens Hembygdsförening