På denna sida hittar du tre kapitel. I stället för att rulla sidan kan du trycka på någon av nedanstående genvägar.

Föreningen Styrelsen Medlemsskap

Högs Hembygdsförening ...

Högs Hembygdsförening bildades den 15 augusti 1951. Syftet med bildandet av föreningen var att kunna erhålla förvärvsrätt till Västibäckskvarnen. Kommunen hade dessutom givit ett löfte om bidrag på 800 kronor till upprustning av kvarnen, om en inregistrerad förening kunde ordna ansvaret för saken. (Du kan läsa mer om Västibäckskvarnen under huvudrubriken förvaltning)

Beslutet om föreningsbildningen föregicks av en diskussion där deltagarna konstaterade att det fanns nog med föreningar i kommunen och att många människor var engagerade i flera föreningar. Men det var svårt att hitta en redan befintlig förening som var lämplig att ansvara för kulturminnesvård, så därför bildades Högs Hembygdsförening som till början bestod av fem ledamöter och tre suppleanter. Föreningens förste ordförande blev Olov Jonsson i Fors.

Under många år verkade Högs Hembygdsförening enbart för kulturminnesvård, men inför sommaren 1980 föreslog dåvarande ordförande och sekreterare att föreningen skulle anordna några kvällsvandringar. Detta förslag mottogs positivt och kvällsvandringar anordnas fortfarande varannan onsdag sommartid. Ett annat evenemang som har blivit till tradition är att anordna fettisdagsträff. Vi anordnde också under 20 års tid en spelmansstämma. Vi brukade skryta med att det var landets minsta stämma. Nu har spelmansstämman bytts mot musik-café som anordnas flera gånger per år, med ojämna mellanrum på icke sommartid.

Lite extra fart blev det på föreningen då bönhuset köptes in. Vi fick då en naturlig föreningslokal och skicket på huset gjorde att vi måste engagera oss mera.

Vi tillhör de lyckligt lottade föreningar som har mycket god hjälp av våra medlemmar med diverse arbetsinsatser och våra lokala företagare är mycket vänliga att bistå med gåvor till servering, lotterier mm.

... blev Högs Sockens Hembygdsförening 2002

Inför årsmötet 2001 väcktes frågan om att tillägga ordet socken i föreningens namn. Detta med tanke på att sockenbegreppet enligt förslag kommer att försvinna i judiciella sammanhang. Eftersom ett namnbyte är en förändring av stadgarna krävs att två föreningsmöten godkänner förslaget. Därför trädde beslutet i kraft först efter årsmötet i april 2002.

Till vardags och i folkmun kommer vi nog fortfarande att kallas Hembygdsföreninga.

Gå längst upp på sidan


Styrelsen

Styrelsen består numer av 12 personer inklusive suppleanterna. Vi har skapat en ganska bra arbetsfördelning mellan oss och den traditionella könsfördelningen existerar knappast. (Gubbarna är riktiga hejare på att baka mjuka kakor till serveringstillfällena, säger den kvinnliga web-mostern.) Vilka vi är i styrelsen för närvarande kan ni se och läsa lite grann om här nedanför. Kontakta oss gärna om ni har något att fråga om eller ni kanske har något att tillföra föreningen.

Ordinarie ledamöter

Anders Martinsson är föreningens ordförande från 2017. Han är född och uppvuxen i Hög men bosatt i Hudiksvall. Trakterar flera instrument men för det mesta blir det bas eller gitarr. Folkmusik och jazz spelar han helst. Har sett till att många gamla glasplåtar har kopierats. Dokumenterar själv flitigt med modernare kamera.

Inriktning: Fotoarkiv och musikunderhållning.
Intressen: Foto och musik.
e-post: anders@martinsson.st

Marianne Martinsson är föreningens vice ordförande. Hon är född och uppvuxen i Mulltrå, Ångermanland. Är gift med en Högsbo och har i många år varit bosatt på hans släktgård men har nu överlämnat den till en dotter med familj och flyttat till Hudiksvall. När sommaren kommer åker hon gärna till vallstugan för att koppla av.

Inriktning: Organisatör och köksansvarig vid evenemang.
Intressen: Vävning och fäbodliv
e-post: jem1@hotmail.se

Vanja Persson är sekreterare. Född och uppvuxen i Delsbo men hittade sin livskamrat i grannsocknen Bjuråker och då blev det till att bosätta sig på neutral ort - Hög. Är kontorsarbetare och föredrar siffror i stället för bokstäver.

Inriktning: Redaktör och web-moster.
Intressen: Släkt- och bygdeforskning, foto och fiske.
e-post: vpe@hotmail.com

Margareta Andersson är föreningens kassör. Hon bor fortfarande kvar på den släktgård där hon föddes. Övertog och driver lantbruket efter föräldrarna men har som så många andra sålt mjölkkorna.

Inriktning: Sköta föreningens bokföring.
Intressen: Handarbete
e-post: brynjars@bredband2.com

Pär-Erik Martinsson är vice sekreterare. Han är född och uppvuxen i Hög men nu bosatt i Hudiksvall efter flera års studier i Luleå.

Inriktning: Idé-kläckare
Intressen: Veteranfordon och att leta fornfynd
e-post: martinsson.parerik@gmail.com

Karl-Arne Ytterström bor mycket nära vår föreningslokal f.d. Bönhuset så det faller det sig naturligt att han även blir tillsynsman där.

Inriktning: Byggnationer
Intressen: Veteranmopeder
e-post: ka.ytterstrom@gmail.com

Henrik Adestedt blev invald som suppleant 2013 och som ordinarie ledamot vid årsmötet 2018. Henrik arbetar som IT-strateg åt Hudiksvalls kommun. I och med Henriks tillkomst i styrelsen kan vi lugnt påstå att genomsnittsåldern sänktes betydligt!

Inriktning: Teknik
Intressen: Semesterresor
e-post: henrik.adestedt@hudiksvall.se


Suppleanter

Anna-Karin Martinsson flyttat hem till Hög igen för att överta och sköta om den gamla släktgården. Utbildat sig inom området byggnads- och kulturmiljövård men har nu bytt inriktning mot att arbeta som behandlingsassistent. Spelar klarinett i bl.a. Ströms Bruksorkester

Inriktning: Sakkunning ang. vård av föreningens klenoder
Intressen: Gamla föremål och musik
e-post: lia17@live.se

Goldie Winberg är född och uppvuxen i Hög men bor numer i grannsocknen Hälsingtuna.

Inriktning: Servering
Intressen: Körsång

Bengt-Erik Hammar är lite av allt-i-allo och med glimten i ögat, släpper han inte gärna några fruntimmer till diskmaskinen.

Inriktning: 1:e kaffekokare och diskmaskinkörare
Intressen: Resor

Roger Nordqvist blev invald vid årsmötet 2017. Roger är uppvusen i Hög och är fortsatt boende där. Han fick lära sig mycket om sin hembygd av morfar Stig Larsson.

Inriktning:
Intressen: e-post: rogernordqvist76@hotmail.com

Elvy Ytterström blev invald vid årsmötet 2018. Elvy är uppväxt i ett familjeföretag som sålde bildelar. Hon arbetade själv där i många år men arbetar numer som undersköterska vid Hudiksvalls sjukhus.

Inriktning: "Husfru"
Intressen: Travhästar, pudlar m.m.
e-post: elvy.ytterstrom@gmail.com

Gå längst upp på sidan


Medlemsskap

Högs Hembygdsförening har nu kommit upp i ett medlemsantal på cirka 250 och med tanke på antalet invånare i socknen så är det förhållandevis många. Alla dessa medlemmar är inte boende i Hög, men är ändå intresserade av att vara med i föreningen och delta i olika evenemang som arrangeras. Så finns det några som är boende långt borta men uppväxta på trakten och som genom medlemsskap i föreningen får en kontakt med sin barndoms bygd.

Om Du vill bli medlem i föreningen, sker detta enklast genom att sätta in 100 kronor på pg 53 82 52-8 och skriva på talongen att det gäller medlemsskap. Glöm inte att skriva namn och adress så skickar vi ett medlemskort som bekräftelse på inbetalningen.

Gå längst upp på sidan


Sidan uppdaterad 2018-08-26
© Högs Sockens Hembygdsförening