Evenemang 2018

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.


Studiebesök på kommunens avfallsstation

Årets vandringar inleddes med ett studiebesök på kommunens avfallsstation. Platschef Mats Strandell tog emot oss och visade oss runt bland de olika avdelningarna på soptippen. Alltmer av våra sopor återvinns på ett eller annat sätt och ett stort område är anpassat för sortering av sopor. Sorterade sopor som kan återvinnas får lämnas gratis på stationen och personal på plats ser till att de som kommer med sitt avfall lägger det i rätt container. En hel del fåglar lockas till tippen för att söka föda. Av de lite mer sällsynta fåglarna kan nämnas kungsörn och silltrut.

Under det senaste året har speciella soptunnor körts ut till hushållen för att biologiskt avfall, som matrester o.d. ska särskiljas från övrigt hushållsavfall. Det biologiska avfallet ska omvandlas till biogas och jord.

Vi var alla mycket imponerade över den stora anläggningen och över den väldiga mängd sopor som hanteras där. Vi får vara tacksamma över att mycket kan återvinnas och resten kan omvandlas till energi i någon form.
Det är ordning och reda
numer på soptippen

Mycket stora mängder av
hushållens sopor tas omhand
för återvinning

Det biologiska avfallet blir
till matjord eller biogas


Sidan uppdaterad 2018-07-31
© Högs Sockens Hembygdsförening