Evenemang 2014

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.


Byvandring i Rumsta och Vålsta

Årets byvandring var förlagd till Rumsta och Vålsta. Byarna ligger inom Forsa socken men eftersom barnen som bor här tillhör upptagningsområdet för Hög, så känns det som att byarna är nästan "halv-Hög". Efter flera dagars soligt och varmt väder, fick vi uppleva en fortsättning på det vackra. Lagom temperatur och inga störande flygfän!

Båda byarna är utsträckta till ytan och vi var mycket tacksamma över att veterantraktorernas ägare ställde upp med sina fordon och vagnar för transport. Petters-Börje var vår guide för kvällen men ett flertal övriga bybor ställde upp och berättade om sina respektive fastigheter och det kom även lite dråpliga historier om folk från tidigare generationer som bott på platserna.

Den mest överraskande platsen för kvällen var en torkbyggnad som få av oss kände till. Där inne finns en ugn för att framställa malt av korn. Ingen av oss kände till någon liknande ugn som finns bevarad i trakten. Båda byarna har tragiskt varit utsatta för stora fastighetsbränder men de äldre hus som finns kvar är väl bevarade.


Petters-Börje, född och boende i Rumsta, hade mycket att berätta för oss

Några av kvällens deltagare under fikapausen i Blombergs trädgård

En av de vackert bevarade gamla gårdarna

Veterantraktorernas vagnar kom väl till pass för den långsträckta byvandringen


Sidan uppdaterad 2014-07-19
© Högs Sockens Hembygdsförening