Evenemang 2013

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.


Studiebesök hos modern mjölkbonde

Efter en hel dag med regn så slutade det komma vatten från den grå himlen lagom tills vi samlades för kvällens vandring. Vi skulle ikväll besöka den enda kvarvarnade gården i Hög som fortfarande har mjölkkor. Trots den osäkra väderleken, kom det ganska många deltagare.

Bonden Lars Olsson som äger gården och driver lantbruket var inte hemma den här kvällen men vi togs emot av hans dotter Lina som är uppväxt på platsen och arbetar heltid i företaget. Hon är mycket väl insatt i mjölkproduktion och även i de flesta andra sysslor som hör till bondgården. De flesta av kvällens besökare var nog mest intresserad av mjölkroboten och dess funktion. Mjölkmaskinen var en bra uppfinning som underlättade arbetet betydligt men med en mjölkrobot så behöver bonden inte ens tänka på att passa mjölkningstiderna på dygnet. Om det är någon kossa som inte infunnit sig till roboten inom föreskriven tid så måste man manuellt fösa in henne men det är en lindrig arbetsuppgift jämfört med den enskilda mjölkningen. Alla kossor som går in till roboten registreras automatiskt med klockslag och antal mjölkade litrar. En ko som inte infunnit sig på länge blir rödmarkerad på en dataskärm.

Vi fick även gå på en rundvandring i ladugården och titta in till barnkammaren med alla små kalvar i sina kättar. Vi var alla ense om att kossorna måste ha det bra mycket bättre i en ladugård med lösdrift, där de kan ströva omkring som de vill, nosa och slicka lite på varandra och besöka den roterande borsten som de kan klia sig med. Tänk alla kor som finns i en ladugård med bås där de är fastbundna om halsen och inte kan gå en enda meter under hela vinterhalvåret!

Efter rundvandringen bland kreaturen så avslutade vi kvällen med vårt medhavda fika. Den stora slåttermaskinen var helt perfekt att använda som fikabord! Efter avslutning och hemkomst började det regna igen .....!


Lina tog emot oss och berättade om hur
släktgården har utvecklats till
vad den är idag

Mjölkroboten i funktion
tilldrog sig störst intresse

... men småkalvarna var
i alla fall sötast!


Sidan uppdaterad 2013-07-17
© Högs Sockens Hembygdsförening