Evenemang 2013

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.


Studiebesök i klockstapeln

Hannes Sundkvist och hans sambo Ylwa Pettersson har under sommaren arbetat med att städa utrymmet i klockstapelfoten. Det finns en mängd intressanta föremål där från olika tidsepoker. Framför allt fanns det mängder av skräp och damm där som samlats efter den senaste städningen. Efter röjning och sortering har Hannes och Ylwa dokumenterat och fotograferat samtliga föremål som finns i klockstapeln. Tanken är, förutom att städningen och dokumentationen får anses nödvändig, att utrymmet med dessa föremål ska kunna ses som ett museum.

Hannes hade förberett vårt studiebesök genom att öppna den gamla sockenstugan för en redogörelse med bildvisning, där vi kunde följa arbetets gång. Han kunde även berätta om några intressanta föremål som hittats. Det kom betydligt fler besökare än han väntat så det var bara att hämta extra stolar. Ändå var det några som fick stå i farstun för att höra och se.

Efter genomgången var det dags för att beskåda det hela i praktiken. Då vi var så pass många, så fick vi dela upp oss i grupper för att få plats inne i stapelfoten. Små strålkastare lyste upp det mörka fönsterlösa utrymmet och Hannes förklarade och berättade med stor entusiasm vad de olika föremålen föreställde och vad de hade använts till. Vissa mycket gamla föremål fanns det endast skärvor kvar av och det går bara att spekulera i vad de en gång varit.

Många av kvällens deltagare gick också upp till klockorna och fick där njuta av en vacker utsikt över bygden i kvällssolen. Efter det avslutande fikat kunde vi uppleva ett hänförande skådespel på det västra himlavalvet, där svarta åskmoln rörde sig så solens strålar svepte i röda nyanser över dalgången.


Den gamla sockenstugan fylldes av åhörare vid Hannes berättelse om projektet

De gamla föremålen har placerats för beskådan i klockstapelfoten

Många tog chansen att få komma upp till kyrkklockorna och titta på utsikten

Det blir alltid eftersnack och diskussion om allt möjligt och omöjligt vid fikapausen....


Sidan uppdaterad 2013-08-14
© Högs Sockens Hembygdsförening