Evenemang 2013

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.


Byvandring i Frölland

Det var en solig och vacker men ganska blåsig kväll då vi genomförde årets byvandring som var förlagd till Frölland. Blåsten gjorde att vi slapp myggor och knott vilket var bara skönt. Det var stor uppslutning av både trogna kvällsvandrare och tillfälliga hemvändare.

Vid samlingen vid Macken i Åsak anslöt även några Ferguson Grållar med vagnar för åkande. Vi var många som lämnade bilarna där och klev upp på en vagn för transport till södra gränsen av Frölland. Thure Martinsson hade skrivit ner en hel del anteckningar av egna och andras minnen från byn. Hans syster Solveig läste upp det skrivna via en mikrofon med tillkopplad högtalare så att alla skulle kunna höra i den starka vinden. Thure kompletterade sina berättelser vid frågor och andra deltagare berättade vad de själva hade upplevt i byn eller hört av äldre bybor.

Lite av en höjdpunkt i vandringen var anhalten vid huset som kallas Lindbergs efter tidigare ägare. Där togs vi emot av det nya ägarparet Linda och Osmo. Huset har en sidobyggnad med separat lägenhet men som även inrymmer en s.k. bönesal. Det var i början av 1900-talet, i samband med att en ny översättning gjordes av bibeln, som en utbrytargrupp kallad Bibeltrognas vänner bildades. De ansåg att viktiga delar i bibeln inte fått en riktig översättning i den nya upplagan. Birgit Sandin f. Lindberg är född och uppvuxen på gården och hon m.fl. mindes när de hade varit med om bönemöten i salen. Predikoaltaret, den stora takkronan och vedkaminen finns fortfarande kvar i salen. Spännpappen på väggarna är raserad men man kan tänka sig hur det såg ut på den tid det begav sig.

Efter besöket hos Lindbergs nyttjades traktorvagnarna som fikaplats i kvällssolen. Där pratades det mycket gamla minnen och många reflekterade över hur annorlunda socknen ser ut från ett ställe där man inte har varit tidigare. Efter fikapausen blev det traktorfärd till västra delen av byn. Därifrån vandrade vi längs den gamla vägen genom skogen så vi kom nästan till den plats där vi startade vår vandring. Det var inte många i gänget som kände till att den gamla vägen hade gått där och inte ens att det fanns rester av vägen som lämpade sig mycket väl för en skogspromenad.
Bönesalen hos Lindbergs var det många
som inte kände till tidigare

Birgit som är född på gården
flankeras av det nya ägarparet

Fikapaus i kvällssolen


Sidan uppdaterad 2013-07-18
© Högs Sockens Hembygdsförening